Kredyty i pożyczki

Wśród kredytów znaleźć można dużo różnorodnych form zobowiązań finansowych. Każda z nich charakteryzuje się określonymi cechami, każda dotyczy innych uwarunkowań i wiąże się z określonymi wymogami i konsekwencjami.
My zajmiemy się przybliżeniem najpopularniejszych i najczęściej wybieranych spośród produktów finansowych oferowanych przez banki i firmy pozabankowe mające w swojej ofercie pożyczki.

Kredyt hipoteczny można wziąć na budowę lub zakup nieruchomości. Jego głównym założeniem jest posiadanie nieruchomości i zastawienie jej, w celu otrzymania pożyczki. Pożyczkobiorca przez cały okres spłaty kredytu ma prawa do nieruchomości. W sytuacji jednak, gdy nie radzi sobie ze spłatą zobowiązania, zastaw może być mu odebrany.
Wyróżnić należy trzy rodzaje zobowiązania hipotecznego.

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem bankowym, który ma być całkowicie sfinansowany na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego bądź innego rodzaju nieruchomości. Kwota kredytu w całości przekazywana jest na rachunek bankowy sprzedającego, czyli np. dewelopera.

Kredyt budowlano-hipoteczny charakteryzuje to, iż przekazywany jest osobie fizycznej, która buduje dom, kupuje mieszkanie lub inną nieruchomość. Wypłacany może być w całości, bądź w transzach. Do wniosku o kredyt tego rodzaju niezbędne jest dołączenie kosztorysu. Na jego podstawie dokonuje się rozliczenia pożyczki.

Istnieje również pożyczka hipoteczna, której głównym wyznacznikiem jest wykorzystanie jej na dowolny cel, niekoniecznie związany z budową bądź kupnem nieruchomości.
Wszystkie rozwiązania hipoteczne związane są nieuchronnie z zastawieniem posiadanej przez kredytobiorcę nieruchomości. Musi się on liczyć z tym, że w razie niewypłacalności, zostanie nie tylko z kredytem, ale i bez nieruchomości.

Kredyt gotówkowy samochodowy należy do równie popularnych kredytów. Tutaj istnieją również dwie opcje. Banki proponują kredyt samochodowy bądź gotówkowy na samochód.
Pożyczka samochodowa jest ściśle związana z zakupem samochodu. Kwota kredytu jest praktycznie dowolna. Maksymalny czas spłaty takiego zobowiązania wynosi 10 lat. Banki, chcąc mieć zabezpieczenie pod udzielenie kredytu, stosują takie formy jak:zestaw rejestrowy, przewłaszczenie, depozyt karty pojazdu, weksel In blanco czy też cesja polisy AC.
Wśród bankowych propozycji znaleźć można także kredyt gotówkowy na samochód, bez zabezpieczenia. Wówczas w banku zaciąga się pożyczkę na dowolny cel, a finansuje ten samochodowy. Kwota wnioskowanego kredytu jest wtedy zależna od wysokości naszych dochodów. Jesteśmy zmuszeni poddać się obliczeniom naszej zdolności kredytowej. Gotówkę po pozytywnej decyzji otrzymuje się do ręki bądź na konto bankowe. Najczęściej do zaciągnięcia takiego kredytu wystarczy dowód osobisty oraz zaświadczenie o wysokości dochodów.

Kolejnym kredytem jest kredyt konsolidacyjny. Zaciągany jest wówczas, gdy konieczna jest spłata innych, wcześniej zaciągniętych przez kredytobiorcę zobowiązań. Konsolidacji podlegają niemal wszystkie produkty kredytowe: gotówkowe, hipoteczne, ratalne, samochodowe. Podstawowym wyznacznikiem charakteryzującym kredyt konsolidacyjny jest zamiana kilku kredytów w jeden, długoterminowy, najczęściej również z korzystnym, niższym oprocentowaniem. Znacznym ułatwieniem dla kredytobiorcy jest również spłata zobowiązań w jednej racie, zamiast tak jak wcześniej, w kilku, adresowanych do kilku różnych instytucji finansowych.
Wyróżnić można dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych. Jednym z nich jest konsolidacja hipoteczna, gdzie pod zastaw idzie nieruchomość, której właścicielem pozostaje kredytobiorca. Drugim rozwiązaniem jest kredyt konsolidacyjny gotówkowy. Wówczas kredytobiorca może liczyć na krótsze terminy otrzymania pożyczki, przy jednoczesnym zwiększeniu jej kosztów. Kwota pożyczki jest wówczas jednak mniejsza.

Kolejną formą pożyczki jest kredyt refinansowy. Udzielany jest w różnych formach. Jedną z nich jest kredyt redyskontowy. Polega na udzielaniu przedsiębiorstwom przez banki komercyjne kredytu dyskontowego, przyjmując w zamian weksle handlowe. Weksle te wystawione są przez odbiorców towarów najczęściej z 3-miesięcznym terminem płatności. Sprzedawca towaru potrzebujący pieniędzy natychmiastowo, odstępując weksel, oddaje go do dyskonta bankowi. Bank wówczas odlicza oprocentowanie od nominalnej kwoty weksla za okres od przyjęcia go, do terminu zapłaty i na tę kwotę udziela kredytobiorcy kredytu. W sytuacji wyczerpania przez bank komercyjny możliwości kredytowania, środki zgromadzone na dyskoncie bank komercyjny przesyła do banku centralnego.

Inną formą kredytu refinansowego jest kredyt otwarty, zwany również celowym. Ten udzielany jest przez banki centralne bankom komercyjnym, by te drugie zachowały własną płynność finansową.
Jeszcze innym rodzajem kredytu udzielanego bankom komercyjnym przez banki centralne, jest kredyt lombardowy. Udzielany jest pod zastaw papierów wartościowych, takich jak bony skarbowe czy obligacje pożyczek państwowych.
Kredyty lombardowe udzielane są na bardzo krótkie terminy, najczęściej na kilka dni lub kilka tygodni. Mają służyć przede wszystkim niwelowaniu krótkookresowych braków płynności w bankach komercyjnych.

Kolejną formą kredytową jest kredyt odnawialny, zwany inaczej rewolwingowym. Jest to rodzaj kredytu obrotowego, istniejącego w ramach rachunku kredytowego w banku. W trakcie trwania umowy kredytowej każde spłacenie całości bądź części kredytu niesie za sobą odnowienie całej kwoty lub części tej spłaconej. Kredytobiorca zyskuje więc wielokrotnie możliwość obrotu ustaloną wcześniej sumą pieniężną. To wszystko trwa do czasu całkowitego wygaśnięcia podpisanej umowy kredytowej. Średni czas trwania kredytu rewolwingowego to jeden rok. Karta kredytowa jest najpopularniejszą formą kredytu odnawialnego.

Pożyczki społecznościowe są rozwiązaniem cieszącym się równie ogromną popularnością. Funkcjonują również pod nazwą social lending. Ich istotą jest zawieranie kredytów bez udziału instytucji finansowych, czyli między dwoma podmiotami fizycznymi. Ich sfinalizowanie odbywa się najczęściej przy udziale portali internetowych, które pośredniczą w zawarciu umowy i wymianie informacji. Użytkownicy portali biorąc udział w finalizowaniu umowy pożyczki, zdobywają prowizje od prawidłowo sfinalizowanej transakcji. Co warte podkreślenia, każda ze stron może wcielić się zarówno w rolę pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. Największą zaletą tego rodzaju pożyczek jest ich łatwa dostępność. Wielkość oprocentowania jest również atrakcyjna - pozostaje kwestią umowną między dwiema stronami transakcji, jej wielkość jest więc ruchoma. Dużą dowolność można mieć również w kwocie pożyczki o którą się wnioskuje. Ta może opiewać na kilkaset złotych, sięgając nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Do minusów takich rozwiązań zaliczyć należy dość niski poziom bezpieczeństwa i ryzyko, że padniemy ofiarą oszustwa. Pożyczki społecznościowe nie spełnią też wymagań tych pożyczkobiorców, którzy chcą wnioskować o ogromne kwoty sięgające kilkuset tysięcy złotych.

Pożyczki społecznościowe to także problem zysku osiąganego przez pożyczkodawcę. Ten powinien opodatkować zyski kapitałowe, licząc jako przychód, podlegający 19 % progowi podatkowemu.

Pozabankowe pożyczki gotówkowe również zyskują duże grono klientów. Po takie produkty sięgają ci klienci, którzy są w dość trudnej sytuacji finansowej i muszę mieć fundusze na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych już wcześniej. Opcje pożyczkowe proponowane przez firmy pozabankowe charakteryzuje minimum formalności.

Czasem wystarczy jedynie dowód, niepotrzebne staje się sprawdzanie zdolności kredytowej, szukanie poręczycieli. Nie jest koniecznym nawet zaświadczenie o stanie majątkowym czy dokument potwierdzający źródło przychodów.
Pożyczki oferowane przez firmy pozabankowe dla klientów korzystających z oferty po raz pierwszy, proponowane są zazwyczaj na krótki okres czasu i kwoty udzielanych kredytów nie są wysokie. Zobowiązania mają też być z założenia szybko spłacone, w przeciwnym razie znacznie wzrastają koszta ich zaciągnięcia. A pamiętać trzeba, że po chwilówkę sięgają zazwyczaj ci, którzy nie mogą liczyć na wsparcie finansowe z żadnej strony, znajdują się więc w sytuacji bardzo trudnej.

Kredyty pozabankowe udzielane są nie tylko przez internet. Współcześnie zaobserwować można wysyp różnorodnych firm działających stacjonarnie i posiadających w swojej ofercie pożyczki pozabankowe. Pojawiają się nawet produkty finansowe skierowane do konkretnych grup osób: studentów, a nawet osób starszych. Dobrymi rozwiązaniami kuszą częste reklamy w mediach, których odbiorcami są wszyscy ludzie.

Rynek kredytowy obfituje w przeróżne rozwiązania dla osób potrzebujących wsparcia finansowego. Jak w każdej dziedzinie życia jednak, przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto się porządnie zastanowić. Przemyśleć wszystkie za i przeciw. Obmyślić plan spłacenia zobowiązania finansowego i na spokojnie przeanalizować wszystkie dostępne formy wsparcia finansowego.

Warto pamiętać, że kredyty są bardzo poważnymi zobowiązaniami finansowymi. Wraz z ich spłacaniem bądź nieterminowym spłacaniem, wiążą się określone konsekwencje. Podejmując ostateczną decyzję, warto mieć wsparcie w najbliższych bądź mieć rzetelnie przeanalizowany rynek finansowy. Nierzadko warto skonsultować się z kimś, kto zna zawiłości procedur finansowych i potrafi wspomóc nas dobrą radą.

Przed podjęciem decyzji warto poznać oferty jak największej liczby banków czy instytucji finansowych. Dzięki temu będziemy dysponowali naprawdę pełnym obrazem sytuacji i nasza ostateczna decyzja będzie rzeczywiście przemyślana.
Wszelkie decyzje finansowe warto podejmować z głową. Wybierać takie kwoty zobowiązań, które rzeczywiście są nam niezbędne i takie, z którymi jesteśmy sobie w stanie w danym okresie spłaty poradzić. Dzięki racjonalnemu i mądremu podejściu będziemy mogli spać spokojnie i cieszyć się życiem. Bo życie nie polega na zaciąganiu coraz to kolejnych pożyczek. Polega na racjonalnym wydatkowaniu tego, co jest w naszym zasięgu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kredytów i pożyczek.

W dziale Kredyty i pożyczki znajdziesz oferty on-line następujących firm i instytytucji finansowych: Alior Bank, BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, Bank Millennium, Bank Pocztowy, Citi Handlowy, Expander, Getin Bank, Gold Finance, Invigo, Crédit Agricole, mBank, MultiBank, Open Finance, PDK, PKO BP, BGŻ BNP Paribas , Deutsche Bank, Eurobank, DB Kredyt, Santander Consumer Bank, GETIN Bank, Kokos.pl, Via SMS.


1USD3,1863-0.08%
1EUR4,1484-0.04%
1CHF3,36630.06%
1GBP4,76880.68%

» więcej walut
Dodaj własną opinię o kredytach i pożyczkach, pomoże to w podjęciu decyzji innym lub jeśli masz pytania bądź wątpliwości odnośnie danego produktu finansowego, możesz poniżej zadać pytanie do innych użytkowników serwisu lub kredytobiorców.
Wasze opinie i komentarze
Autor: progres
Komisja Nadzoru Finansowego chce, by w portfelach banków, kredyty hipoteczne w walutach obcych nie przekraczały 50 proc. całkowitej wartości tego typu kredytów. Komisja chce, aby udział ten dotyczył wszystkich dotąd udzielanych kredytów, a nie nowych kredytów, które będą udzielane. Może to oznaczać, że banki z dnia na dzień mogą zaprzestać udzielania kredytów w walutach obcych. Związek Banków Polskich ma w najbliższych dniach spotkać się w tej sprawie z przedstawicielami banków działających w Polsce. Na rynku bankowym taka informacja została przyjęta ze zdziwieniem. 
Autor: Janusz
Dodatkowo jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego chce ograniczyć okres kredytowania. Kredyty hipoteczne mają posiadać tylko maksymalnie 25 lat spłacania dla tych kredytów. W rozmowie TV Biznes z przewodniczącym Związku Banków Polskich, że wkład własny powinien kredytobiorca posiadać w gotówce, nie powinno być jako zabezpieczenie mieszkanie, inna nieruchomość na przykład w postaci rozpoczętej budowy oraz działki, na której planowana jest budowa nieruchomości z kredytu hipotecznego. W chwili obecnej w walucie obcej udzielanych jest 65 procent wszystkich kredytów hipotecznych.
Autor: Gosia
Skorzystałam na tym portalu z porównywarki kredytów hipotecznych oraz gotówkowych i może trochę jestem mądrzejsza. Przez taka porównywarkę jesteśmy tylko częściowo zapoznani z oferta kredytową banków, ponieważ dopiero kiedy ubiegamy się o kredyty już bezpośrednio podczas rozmów z pracownikami banku jesteśmy w stanie przekalkulować różne warianty. Ja tak staram się postępować, ale odnoszę wrażenie, że robi tak niewielu Polaków, którzy idą najczęściej po kredyt do pośrednika zbytnio nie porównują kredytów gdzie są i plusy i minusy. fają właśnie tym pośrednikom, którzy często dają radę taką jaka im pasuje.
Autor: Felicja
Mam pytanie odnośnie hipoteki nieruchomości, bo słyszałam na temat hipoteki odwróconej. Co to jest i na czym to polega?
Autor: abc
Tak hipoteka odwrócona skierowana jest do ludzi starszych, którzy są właścicielami nieruchomości. Polega ona na tym, że bank płaci miesięczne raty takiemu właścicielowi nieruchomości w zamian za zrzeczenie się nieruchomości na rzecz banku. Bank wtedy ponosi ryzyko wypłat miesięcznej kwoty ustalonej z właścicielem nieruchomości. Właściciel mieszka w tej nieruchomości dożywotnio, dopiero po jego śmierci bank może w pełni dysponować tą nieruchomością.
Autor: Gabi
Nie polecam żadnych posredników, bo po pierwsze nie znaja się zbyt na swojej profesji. Miałam wiele pytań to strasznie kręcili i odpowiedzi na moje pytania były wymijające. Po drugie przedstawiali mi oferty kredytów gotówkowych najmniej dla mnie korzystne, a dla nich jak najbardziej. Kiedy wreszcie trafiłam do banku to przekonałam się o niezbyt profesjonalnym podejściu do klienta przez posredników kredytowych. W bankach przedstawiono mi konkretne propozycje kredytów bankowych, zaoferowano korzystne dla mnie warunki i w pełni byłam zadowolona z obsługi. 
Autor: Marek
Dokładnie miałem taką samą sytuację jak Gabi. Byłem u pośrednika kredytowego, zachęcony ładną reklamą. Gdy tam się udałem było fajnie, kolorowo. Ale później pośrednik zaczął kręcić, że trzeba od razu zapłacić prowizję na jego konto, a nastepnie będzie udzielony kredyt hipoteczny. Dowiedziałem się od znajomego, że posrednicy dostają prowizję z banku. Po prostu bank dzieli się prowizją z pośrednikiem, którą płaci kredytobiorca bankowi za udzielenie kredytu hipotecznego. Pośrednik chciał, abym zapłacił mu, a następnie drugą prowizję miałem zaplacić bankowi w kredycie.
Autor: gerard
Tak to bywa z tymi posrednikami kredytowymi, więc oni dla mnie nie muszą istnieć i nie istnieją. Jak interesuje mnie kredyt to idę do banków, patrzę na cennik, tabelę opłat, kalkuluję. I jeżeli zaciągam kredyt to tylko na tak skalkulowaną sumę, żeby było mnie stać bez problemów na spłatę. A banki niektóre na to nie patrzą i daja czasem kredyt w której rata to 80 procent dochodów kredytobiorcy. Tak jakby kredytobiorca nie miał żadnych opłat, wydatków na zycie, a tylko spłacał kredyty. Paranoja dla mnie i później wychodzi tak jak wychodzi, że ludzie mający zobowiązania kredytowe mają problemy z obsługą swojego zadłużenia.
Autor: abc
Niepokojaca wiadomość nadeszła ze Stanów Zjednoczonych. Otóż podano tam informację, że w sierpniu2010 roku, liczba przejęć domów przez banki ustanowiła rekord. W skali roku wzrost wyniósł w tym względzie 25%. Liczba przejęć wyniosła w minionym miesiącu 95,4 tys. Liczba wniosków o przejęcie domów obniżyła się o 5%, do 338,8 tys. Natomiast liczba niewypłacalności zmniejszyła się w skali roku o 30%, do 96,5 tys. Szacuje się, że W przyszłym roku liczba przejęć domów może sięgnąć nawet 2 mln sztuk. Natomiast na rynku kredytów hipotecznych odnotowano minimalny wzrost udzielenia takich kredytów przez banki amerykańskie.  
Autor: Gerard
Szkoda, że w Polsce nie podaje się takich danych, ale u nas niestety rynek nieruchomości jest chiory i nie ma na tym rynku nic wspólnego podaż i popyt. W Polsce trwa zastój i nawet jak jakieś wskaźniki mówią o jakimś kilkuprocentowym wzroście nowych budów i mieszkań to nie oznacza, ze jest dobrze. Bo jak na taki duży kraj, który będzie się jeszcze rozwijać z 30 lat, to budownictwo mieszkalne kuleje.
Autor: Marian
Moi kochani, pośrednika też trzeba sobie umieć wybrać... Jak w każdym zawodzie, są geniusze i partacze i nie można w czambuł tępić każdego... Po prostu, trzeba umieć wybrać nie tylko kredyt, pośrednika także. Które z Was pytało o referencje? Sprawdziło, czy mają stronę internetową i co tam na niej jest... Nie szukajcie winnych, tylko uderzcie się w piersi, że nie macie pojęcia, jak wybrać dobrego doradcę... pozdrawiam :)
Autor: Ksawery
A pośrednik jest tylko nastawiony na sprzedaż, mm ograniczone zaufanie, wolę zdecydowanie banki, tam chociaż lepiej przedstawią ofertę kredytową.
Autor: rank
Przy kredycie hipo skorzystałem z doradcy w Expanderze i jestem bardzo zadowolony i to już nawet nie tyle z tego, że pomógł przy wyborze ale z tego, że przy każdym problemie okołokredytowym mam pomoc i mogę się z kimś konsultować, nie musze osobiście kontaktować się z bankiem
Autor: paweł
Potrzebna mi była szybka pożyczka gotówkowa na niezaplanowane wydatki. Taka sytuacja. Pierwszy raz znalazłem się w tarapatach finansowych. Ciesze się ,że ktos ze znajomych polecił mi Ferratum.Dowód, nr tel. poszło gładko.
Dodaj opinię, komentarz, pytanie
Autor:
Treść:

Uwaga: Komentarz ukaże się po moderacji. Nie ma potrzeby ponownego wysyłania komentarza.